RADY ODBORNÍKOV

Trezorové zámky

Kľúčový zámok
Kľúčový zámok je všeobecne známy a tradične používaný na uzamykanie. AD ASTRA Both s.r.o.
používa výlučne skúšobňami certifikované trezorové zámky. Od bezpečnostnej triedy III. vyššie
sa používajú kľúčové zámky prestaviteľné.

Mechanický číselno-kombinačný zámok
Zámok mechanická číselná kombináca sa otvára nastavením užívateľom zvoleného
kódu. Pri tomto zámku odpadá problém s uschovaním kľúča. Číselná kombinácia je
obsluhovaná manuálne, mechanickým otáčaním číselníka zámku do správnych pozícii.

Elektronický zámok
Elektronické zámky majú veľmi vysoký bezpečnostný štandard a ponúkajú komfortnú
obsluhu kódom. Potrebné batérie sú súčasťou dodávky.

Inštalácia stenového trezoru

Stenový trezor sa musí inštalovať tak, aby sa za každou jeho stenou nachádzal betón o hrúbke aspoň 100 mm.

Stenový trezor upevnite do montážneho otvoru stredovo symetricky tak, aby medzi stenovým trezorom a murivom zostal voľný priestor minimálne 100 mm

Pozornosť venujte:

• smeru otvárania dvierok
• čelná strana musí lícovať s murivom
• horizontálnej a vertikálnej polohe
stenového trezora – dvierka
trezora musia zostať otvorené v
každej polohe a pri zatváraní sa
nesmú zadierať o rám. Uzamykací
mechanizmus sa musí dať ľahko
zatvárať
• inštalácii a zaklinovaniu police do stredovej polohy, aby ste zabránili preliačeniu bočných stien tlakom okolitého betónu
• ochrane čelnej plochy plastovou
fóliou.
Debnenie pripojte tak, aby sa čelná strana trezoru a betónová výplň spojili v jednej rovine. Na hornej strane debnenia nechajte nalievací otvor.

Príprava betónu B 400:

Receptúra:

• 2 diely prepraného štrku 0-12 mm • 1 diel cementu (napr. PZ 375).Vodu prilievajte podľa potreby, až získate tekutú betónovú zmes. Betón s touto konzistenciou musí pri liatí slabo tiecť.

Spracovanie:

Štrk s cementom nasucho zmiešajte v miešačke. Pridávajte vodu, až získate správnu konzistenciu. Miešajte asi 3 minúty.

Plnenie:

Betón lejte cez pripravený nalievací otvor. Betón utraste jemným poklepávaním kladiva na steny debnenia, aby sa z betónu vytriasli vzduchové bubliny. Debnenie odstráňte najskôr po 48 hodinách.Trezor očistite od zvyškov betónu. Betón nechajte zaschnúť pri otvorených dvierkach.

Tipy:

• Montážnu výšku zvoľte tak, aby sa uzamykací systém dal jednoducho ovládať.• Pri montáži do vonkajšej obvodovej steny treba venovať pozornosť dostatočnej izolácii, aby sa zamedzilo tvorbe vodného kondenzátu v trezore (použiť napr. 3 cm polystyrén).• Steny komína nie sú vhodným miestom na inštaláciu stenového trezora.• Vhodným miestom pre montáž stenových trezorov sú miesta pod schodiskom, ktoré ponúkajú dostatočnú hrúbku stien. Dodatočné zosilnenie stien miestnosti vytvorí dostatočný priestor pre montáž stenového trezora.• Odporúčanie: steny okolo trezora zosilnite 20 cm vrstvou betónu B 400.• Ťažisko namontovaných stenových trezorov je pri dverác

Ako vybrať trezor?

• je súčasťou komplexného zabezpečenia objektov, cenností, dokumentov, šperkov, zbraní a finančných hotovostí

• pre úplné zabezpečenie uložených vecí je nutné trezory s hmotnosťou do 1000 kg ukotviť podľa pokynov výrobcu, stenové trezory je nutné zamurovať do steny podľa doporučeného predpisu výrobcu

• pokiaľ umiestňujete stenový trezor do obvodovej steny, je potrebné myslieť na tepelno-izolačné schopnosti muriva, kondenzácii vlhkosti vo vnútri trezora zabránite napr. vložením cca 3 cm polystyrénovej dosky na zadnú časť trezora

• nekotviť stenový trezor v blízkosti komínového vedenia

• nutnosť ukotvenia nábytkových trezorov je pochopiteľná s dôvodu nízkej hmotnosti – trezor do 100 kg je možné odniesť resp. s hmotnosťou do 500 kg vyhodiť z okna

• pri vlastnej montáži trezora zákazníkom je nutné zvoliť miesto a spôsob ukotvenia tak, aby boli splnené príslušné normy – napr. nie je vhodné kotviť trezor do pórobetónovej resp. sadrokartónovej steny ale zvolíme napr. betónovú podlahu
Základné rady pri výbere typu trezora
Vždy treba zrovnať základné parametre výrobku s podobnými zrovnateľnými výrobkami a taktiež vlastné reálne potreby.

• bezpečnosť (certifikát udáva bezpečnostnú triedu). Úložná čiastka, pre ktorú je trezor v konkrétnej triede určený, je len orientačná. Vždy záleží na konkrétnych podmienkach poisťovne a na zabezpečení miestnosti, v ktorej je trezor umiestnený (mreže na oknách, elektronické zabezpečenie, ostraha objektu a pod.). Preto si zvážte, aké hodnoty budete do trezoru ukladať a zistite si tiež presné podmienky vašej poisťovne.

Bezp. trieda Orientačná úložná suma
0  10 000.- €
I  18 000.- €
II  40 000.- €
III 130 000.- €
IV 200 000.- €
V 550 000.- €

Dokladom o zaradení trezoru do bezpečnostnej triedy je certifikát, vydaný autorizovanou osobou (skúšobným orgánom). Okrem toho majú certifikované trezory na vnútornej strane dverí štítok s informáciou o bezpečnostnej triede trezora.

1. vnútorný objem použiteľný pre uloženie cenností
2. typ zámku, výrobca – ich kvalita, možné kombinácie:
o mechanický – otvára sa kľúčom FAB alebo certifikovaným bezpečnostným MAUER zámkom
o mechanický kombinačný – užívateľský kód sa zadáva pomocou nóniusu (otočné koliesko)
o elektronický – užívateľský kód sa zadáva z klávesnice
U zámkov je potrebné taktiež zhodnotiť zabezpečenie núdzových stavov a možnosti zneužitia kľúčov.
3. dizajn a farebné prevedenie
4. cena, dodacia doba, servisné podmienky
Posúdenie trezora z hľadiska bezpečnosti
V princípe sú dva používané druhy certifikátov:

• prehlásenie zhody s normami STN EN 1143–1, prípadne STN EN 14450 – základné a najčastejšie certifikáty

• certifikát NBU (Národný bezpečnostný úrad) o zaradení do skupín „D,T,PT“ pre účely súvisiace so zákonom

„D“ – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Dôverné“
„T“ – pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Tajné“
„PT“- pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Prísne tajné“

Certifikát vydáva, len akreditovaná firma alebo inštitúcia poverená NBU.

Preprava Trezorov

Prosím zohľadnite niektoré dôležité body pre bezproblémovú dodávku a inštaláciu

Transportná trasa mimo budovy

Rovina alebo schody?
Počet schodov, je možné schody preklenúť hydraulickou plošinou nákladného vozidla?
Sú k dispozícii parkovacie miesta?
Je k dispozícii nakladacia rampa?
Je k dispozícii vysokozdvižný vozík?
Najlepšia prístupová cesta?
Transportná trasa v budove

Inštalácia v prízemí?
Inštalácia v pivnici?
Inštalácia na poschodí?
Je k dispozícii výťah o dostatočnej nosnosti a o dostatočných rozmeroch?
Sú priechodzie šírky a výšky dostatočné?
Je nutný transport po schodisku?
Ak áno, koľko je schodov, sú dostatočne široké?
Aký je to typ schodiska, z akého je materiálu?
(Betón, drevo, koberec, PVC, mramor, kameň)

 

Miesto inštalácie
Je únosnosť transportnej trasy/miesta inštalácie pre hmotnosť trezoru dostačujúca?
Je k dispozícii dostatočne silný betónový strop alebo stena pre možnosť predpisového ukotvenia?
Je miesto inštalácie bez podlahového kúrenia a bez káblových rozvodov?

Starožitné trezory

Tieto trezory pochádzajú z rokov 1850 – 1910. Ide o originálne starožitné
trezory, ktoré sú pod dohľadom skúseného historika umenia citlivo
reštaurované, s prihliadnutím na všetky dobové artefakty. Dostávajú pôvodné
„ošatenie“ ,a to fládrovú povrchovú úpravu. Väčšinou pozostávajú z dvoch
častí. Spodná časť je drevená a slúži ako podstavec. Horná časť je z
dvojplášťovej ocele, ktorá je vyplnená popoľom.Ak si to reštaurovanie
vyžaduje popoľ je nahrádzaný v súčasnosti používaným ,ekologickým materiálom
(prírodná čadičová vata).Na vrchu hornej oceľovej časti býva spravidla z
kovového odliatku vytvorená ozdobná rýmsa, kde sa umiestňovali nápisy, názvy
výrobvcov. Tieto ,tak ako aj krytky klúčov a pôsobivé madlá v tvare mašle
sú často bronzové alebo mosadzné odliatky. Trezory nie sú certifikované.
Majú certifikáty z toho obdobia ,kedy boli vytvorené. Často sa robili
verejné skúšky ohňom ,na ktorých sa zúčastňovala aj vrchnosť, včítane krála
a cisára pána. Sú obľúbeným solitérom, doplnkom nábytku v súkromných
príbytkoch a v “ noble “ kanceláriách. 
S obľubou ich kupujú riaditelia bánk,
firiem, notári, advokáti. Sú vhodné aj pre muzeálne účely. Zachovali sa v
obmedzenom množstve v rôznych veľkostiach.