Spoznajte našu firmu

Firma AD ASTRA BOTH s.r.o. vznikla v roku 2005. Predtým pôsobila ako živnosť od roku 1990 ako jedna z prvých v tedajšom Československu.Už viac než dve desaťročia pôsobí v oblasti trezorovej techniky na Slovensku. 

Na trhu sa presadila  zameraním na kvalitné výrobky a veľkým dôrazom na záručný a pozáručný servis. Servisní technici firmy pracujú profesionálne a zabezpečujú kvalitný a rýchly servisný zásah.Zabezpečuje teda všetko okolo trezorov vrátane prepravy.

K zaujímavostiam patrí repasácia starožitných trezorov,kde po dôkladnom odstránení starých náterov trezor ožíva a dostáva „novú kožu“prostredníctvom špeciálnej,nanášacej techniky našich predkov – tzv. fládrovaním.

 
Výrobky
Firma AD ASTRA BOTH s.r.o.,má dlhoročnú tradíciu a zaručuje dodávku kvalitných certifikovaných a necertifikovaných výrobkov, vyrobených v rámci EÚ. Neustále prebiehajúci technicky vývoj zaručuje, že výrobky zodpovedajú najnovším požiadavkám bezpečnostnej techniky.
 
Servis
Servisná služba je pre zákazníkov firmy AD ASTRA BOTH s.r.o.k dispozícii po telefonickej dohode.
 
Záručna doba
Firma AD ASTRA BOTH poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa ich predaja. Závady, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby sa odstraňujú na mieste inštalácie trezorov bezplatne