Výroba, predaj, servis trezorov a kovového nábytku

EN | DE | HU
Doprava zdarmastarozitny sortiment

trezorové zámky

Kľúčový zámok
Kľúčový zámok je všeobecne známy a tradične používaný na uzamykanie. AD ASTRA Both s.r.o.
používa výlučne skúšobňami certifikované trezorové zámky. Od bezpečnostnej triedy III. vyššie
sa používajú kľúčové zámky prestaviteľné.
                                   

Mechanický číselno-kombinačný zámok
Zámok mechanická číselná kombináca sa otvára nastavením užívateľom zvoleného
kódu. Pri tomto zámku odpadá problém s uschovaním kľúča. Číselná kombinácia je
obsluhovaná manuálne, mechanickým otáčaním číselníka zámku do správnych pozícii.
                        

Elektronický zámok

Elektronické zámky majú veľmi vysoký bezpečnostný štandard a ponúkajú komfortnú
obsluhu kódom. Potrebné batérie sú súčasťou dodávky.