Výroba, predaj, servis trezorov a kovového nábytku

EN | DE | HU
Doprava zdarmastarozitny sortiment

Inštalácia stenového trezoru

  • Stenový trezor sa musí inštalovať tak, aby sa za každou jeho stenou nachádzal betón o hrúbke aspoň 100 mm.
 

  • Stenový trezor upevnite do montážneho otvoru stredovo symetricky tak, aby medzi stenovým trezorom a murivom zostal voľný priestor minimálne 100 mm
  • Pozornosť venujte:
- smeru otvárania dvierok
- čelná strana musí lícovať s murivom
- horizontálnej a vertikálnej polohe
stenového trezora – dvierka
trezora musia zostať otvorené v
každej polohe a pri zatváraní sa
nesmú zadierať o rám. Uzamykací
mechanizmus sa musí dať ľahko
zatvárať
- inštalácii a zaklinovaniu police do
stredovej polohy, aby ste zabránili
preliačeniu bočných stien tlakom
okolitého betónu
- ochrane čelnej plochy plastovou
fóliou.
 
  • Debnenie pripojte tak, aby sa čelná strana trezoru a betónová výplň spojili v jednej rovine. Na hornej strane debnenia nechajte nalievací otvor.
  • Príprava betónu B 400:
Receptúra:
- 2 diely prepraného štrku 0-12 mm
- 1 diel cementu (napr. PZ 375).
Vodu prilievajte podľa potreby, až získate tekutú betónovú zmes. Betón s touto konzistenciou musí pri liatí slabo tiecť.
  • Spracovanie: Štrk s cementom nasucho zmiešajte v miešačke. Pridávajte vodu, až získate správnu konzistenciu. Miešajte asi 3 minúty
  • Plnenie: Betón lejte cez pripravený nalievací otvor. Betón utraste jemným poklepávaním kladiva na steny debnenia, aby sa z betónu vytriasli vzduchové bubliny. Debnenie odstráňte najskôr po 48 hodinách.
  • Trezor očistite od zvyškov betónu. Betón nechajte zaschnúť pri otvorených dvierkach.
Tipy:
- Montážnu výšku zvoľte tak, aby sa uzamykací systém dal jednoducho ovládať.
- Pri montáži do vonkajšej obvodovej steny treba venovať pozornosť dostatočnej izolácii, aby sa zamedzilo tvorbe vodného kondenzátu v trezore (použiť napr. 3 cm polystyrén).
- Steny komína nie sú vhodným miestom na inštaláciu stenového trezora.
-Vhodným miestom pre montáž stenových trezorov sú miesta pod schodiskom, ktoré ponúkajú dostatočnú hrúbku stien. Dodatočné zosilnenie stien miestnosti vytvorí dostatočný priestor pre montáž stenového trezora.
-Odporúčanie: steny okolo trezora zosilnite 20 cm vrstvou betónu B 400.
-Ťažisko namontovaných stenových trezorov je pri dverác