Výroba, predaj, servis trezorov a kovového nábytku

EN | DE | HU
Doprava zdarmastarozitny sortiment

Aký trezor si vybrať?


• je súčasťou komplexného zabezpečenia objektov, cenností, dokumentov, šperkov, zbraní a finančných hotovostí

• pre úplné zabezpečenie uložených vecí je nutné trezory s hmotnosťou do 1000 kg ukotviť podľa pokynov výrobcu, stenové trezory je nutné zamurovať do steny podľa doporučeného predpisu výrobcu

• pokiaľ umiestňujete stenový trezor do obvodovej steny, je potrebné myslieť na tepelno-izolačné schopnosti muriva, kondenzácii vlhkosti vo vnútri trezora zabránite napr. vložením cca 3 cm polystyrénovej dosky na zadnú časť trezora

• nekotviť stenový trezor v blízkosti komínového vedenia

• nutnosť ukotvenia nábytkových trezorov je pochopiteľná s dôvodu nízkej hmotnosti - trezor do 100 kg je možné odniesť resp. s hmotnosťou do 500 kg vyhodiť z okna

• pri vlastnej montáži trezora zákazníkom je nutné zvoliť miesto a spôsob ukotvenia tak, aby boli splnené príslušné normy - napr. nie je vhodné kotviť trezor do pórobetónovej resp. sadrokartónovej steny ale zvolíme napr. betónovú podlahu
Základné rady pri výbere typu trezora
Vždy treba zrovnať základné parametre výrobku s podobnými zrovnateľnými výrobkami a taktiež vlastné reálne potreby.

• bezpečnosť (certifikát udáva bezpečnostnú triedu). Úložná čiastka, pre ktorú je trezor v konkrétnej triede určený, je len orientačná. Vždy záleží na konkrétnych podmienkach poisťovne a na zabezpečení miestnosti, v ktorej je trezor umiestnený (mreže na oknách, elektronické zabezpečenie, ostraha objektu a pod.). Preto si zvážte, aké hodnoty budete do trezoru ukladať a zistite si tiež presné podmienky vašej poisťovne.


Bezp. trieda Orientačná úložná suma
0               9.958,17.- €
I             16.596,95.- €
II 39.832,70.- €
III 132.775,67.- €
IV 199.163,51.- €
V 531.102,70.-€

 
Dokladom o zaradení trezoru do bezpečnostnej triedy je certifikát, vydaný autorizovanou osobou (skúšobným orgánom). Okrem toho majú certifikované trezory na vnútornej strane dverí štítok s informáciou o bezpečnostnej triede trezora.

1. vnútorný objem použiteľný pre uloženie cenností
2. typ zámku, výrobca - ich kvalita, možné kombinácie:
o mechanický - otvára sa kľúčom FAB alebo certifikovaným bezpečnostným MAUER zámkom
o mechanický kombinačný - užívateľský kód sa zadáva pomocou nóniusu (otočné koliesko)
o elektronický - užívateľský kód sa zadáva z klávesnice
U zámkov je potrebné taktiež zhodnotiť zabezpečenie núdzových stavov a možnosti zneužitia kľúčov.
3. dizajn a farebné prevedenie
4. cena, dodacia doba, servisné podmienky
Posúdenie trezora z hľadiska bezpečnosti
V princípe sú dva používané druhy certifikátov:

• prehlásenie zhody s normami STN EN 1143–1, prípadne STN EN 14450 - základné a najčastejšie certifikáty

• certifikát NBU (Národný bezpečnostný úrad) o zaradení do skupín „D,T,PT“ pre účely súvisiace so zákonom

"D" - pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Dôverné"
"T" - pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Tajné"
"PT"- pre utajované skutočnosti stupňa utajenia "Prísne tajné"

Certifikát vydáva, len akreditovaná firma alebo inštitúcia poverená NBU.